Navigace

Obsah

CENA ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2023:

POPLATEK ČINÍ : NA OSOBU 650,-KČ

                              : VLASTNÍK NEMOVITOSTI 650,- ZA NEMOVITOST

SVOZ 1X14DNÍ(každý sudý týden-pondělí)

Poplatník:

  • každá fyzická osoba přihlášena v obci k trvalému pobytu (bez rozdílu věku, včetně dětí)
  • vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům, stavby pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu, a která je umístěna na území obce
  • cizinec s povolením trvalého pobytu v obci

Způsob úhrady:

  • bezhotovostně na číslo účtu: 3527481/0100, variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka, do poznámky bydliště (tzn. číslo popisné a název obce)
  • hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městyse Měcholupy

 

splatnost je možná ve dvou splátkách, anebo jednorázově

  1. splátka od 1.1.2023 do 28.2.2023
  2. splátka kdykoliv do 31.8.2023

     jednorázově od 1.1.2023 do 28.2.2023

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství(e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1023_1.pdf&original=OZV%201-2021.pdf)

 

 

 

Analýza 1. čtvrtletí 22 - výdaje za odpadové hospodářství (280.94 kB)

MĚSTYS MĚCHOLUPY PO ZVÁŽENÍ VŠECH OKOLNOSTÍ PŘISTOUPIL K ROZHODNUTÍ SNÍŽIT ČETNOST SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. 

OD DUBNA 2022, U NÁDOB UMÍSTĚNÝCH PŘED DOMY, VE VŠECH SPÁDOVÝCH OBCÍCH , BUDE PROVEDEN SVOZ : 1X14DNÍ - VŽDY V PONDĚLÍ (SUDÝ TÝDEN)

11.4.SVOZ NEBUDE, DALŠÍ SVOZ BUDE PROVEDEN 18.04.2022 A DÁLE VŽDY 1X14DNÍ

Důvodem jsou stále narůstající výdaje za likvidaci odpadů a nutnost třídit komunální odpad. Analýzu vyhodnocení výdajů najdete nad tímto textem a ve vývěskách ve všech spádových obcích.

PRAVIDLA PRO URČOVÁNÍ VELIKOSTI NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD (172.02 kB)