Navigace

Obsah

Prodejní ceny pozemků

Ceny za prodej pozemků v k.ú. Měcholupy, Milošice, Velká Černoc a Želeč

Uvedené ceny byly schváleny usnesením č. S-228/2008, na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Měcholupy konaného dne 19.03.2008

S-228/2008

  • Ceny pozemkových parcel v k.ú. Měcholupy, Milošice, Želeč, Velká Černoc ve výši 25,-Kč/m2.
  • Ceny stavebních parcel v k.ú. Měcholupy ve výši 150,-Kč/m2.
  • Ceny stavebních parcel v k.ú. Milošice, Želeč a Velká Černoc ve výši 100,-Kč/m2.

Dále schvaluje možnost smluvních cen pozemkových a stavebních parcel v k.ú. Měcholupy, Milošice, Želeč ,Velká Černoc.

7 pro 0 proti 0 zdrželo se