Navigace

Obsah

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Adresa
Dům s pečovatelskou službou
Měcholupy 151

Spojení

Tel.: 415 722 536 
e-mail: pecovatelskasluzba@mecholupy-sc.cz

 

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Základním posláním Pečovatelské služby obce Měcholupy je poskytovat svoje služby občanům na území obce Měcholupy se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby požádají. Tyto služby poskytujeme klientům terénní formou v jejich domácnostech, čímž jim napomáháme co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí, nebo v Domě s pečovatelskou službou.
Tím, že poskytujeme služby klientům v jejich domácnostech, napomáháme tím klientům co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí, protože tak to oni chtějí a je to tedy jejich svobodná volba. Tím, že poskytujeme služby i v Domě s pečovatelskou službou pomáháme klientům setrvat co nejdéle v prostředí, které znají a umožňujeme jim jejich soběstačnost. Máme zato, že poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života seniorů, úcty k jejich stáří i nezávislosti.
Pracovník pečovatelské služby vykonává svou profesi v souladu se zásadami etického kodexu. Pracovník je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod a dalších. Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení takového práva druhých osob. Pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků. Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

 
Pečovatelské služby nabízíme dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 
Seznam poskytovaných služeb s uvedenými cenami je umístěn ve vývěsních skříňkách v obcích Měcholupy, Želeč, Velká Černoc a Milošice, nebo přímo v Domě s pečovatelskou službou, Měcholupy 151.
 
Kapacita je 49 klientů bez omezení věku.
Cílová skupina uživatelů :
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s tělesným postižením
  • rodiny s dítětem / dětmi /
 
Služby jsou poskytovány:
  • osobám s chronickým onemocněním
  • osobám s tělesným postižením
  • osobám se zdravotním postižením
  • rodinám s dítětem/dětmi
  • seniorům
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, zeptejte se pečovatelky 736 101 657, nebo zavolejte na telefonní číslo 415 722 536, rádi Vám poradíme.