Obsah

Metodické postupy

 
Donáška obědů
Pečovatelka nosí obědy od pondělí do pátku na požádání klientů. Každý týden dostávají klienti nový jídelníček, ze kterého jim pomáhá při požádání pečovatelka jídla vybírat.

 
Péče o osobní hygienu
Pečovatelka na požádání klienta pomáhá při osobní hygieně. Je vždy povinna brát ohled na jeho intimitu a soukromí.

 
Péče o vlasy a nehty
Pečovatelka na požádání klienta pomáhá při česání vlasů, manikúře a pedikúře. Pečovatelka se snaží vyhovět přání klienta podle jeho představ a konzultuje sním estetické úpravy vlasů i nehtů. Podle žádosti zajistí kadeřnici, pedikúru nebo manikúru.
 

Donáška uhlí
Pečovatelka po domluvě s klientem nanosí požadované množství uhlí (dříví) na místo klientem určené.

 
Pochůzka= plánovaná návštěva klienta domluvená na určitý den a dobu za účelem zjištění jeho potřeb a přání.
Než pečovatelka vejde ke klientovi, zaklepe na dveře nebo zazvoní a se souhlasem klienta vejde, pozdraví a přivítá se s ním. Klientům zásadně vyká. Vyslechne klienta a domluví se s ním na případných službách. Pokud klient z jakéhokoli důvodu službu zruší, je povinen tuto skutečnost oznámit pečovatelce a to platí i ze strany pečovatelky.
Pečovatelka musí být vůči klientovi tolerantní, důvěryhodná a spolehlivá.

 
Donáška léků
Při návštěvě klienta obdrží pečovatelka seznam léků nebo přímo recepty na léky, které klient potřebuje. Domluví se s ním na termínu jejich donášky. Požaduje také předem od klienta finanční částku. Se seznamem léků navštíví pečovatelka příslušného lékaře, který jí vystaví potřebné recepty. Léky pak pečovatelka vyzvedne v lékárně a dle domluvy s klientem léky donese a finančně se s ním vyrovná.
Mezi pečovatelkou a lékařem je vzájemná spolupráce za účelem zdraví klienta (změna v užívání léků, sdělení výsledků rozborů krve, domluva sanitky na různá vyšetření klienta, atd.)

 
Donáška nákupů – běžné, střední, velké
Při návštěvě klienta obdrží pečovatelka seznam věcí, které klient potřebuje nakoupit a domluví se s ním na termínu donášky a na případném překročení částky. Požaduje také předem od klienta finanční částku. Seznam zboží spolu prodiskutují, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění. Pečovatelka se vždy snaží nakoupit zboží, které přesně klient požaduje.

 
Úklid domácnosti – běžný, velký
Pečovatelka po dohodě s klientem přijde uklidit ve sjednaném termínu. Při úklidu používá vždy gumové rukavice. Klient připraví vlastní mycí přípravky a potřebné náčiní. Klient seznámí pečovatelku s jeho představami o úklidu a vzájemně se dohodnou, aby nedocházelo k zbytečnému nedorozumění.

 
Příprava jídla.
Pečovatelka po donášce jídla po dohodě s klientem jídlo ohřeje a podává na talíři.

 
Doprovod k lékaři, na poštu, na úřady.
Pečovatelka po dohodě s klientem ve sjednaném termínu navštíví potřebný úřad, poštu, lékaře. Doprovázení klienta musí probíhat tak aby nebylo zřejmé, že ho doprovází pečovatelka.Klient se nesmí cítit méněcenný a neschopný.

 
Vyřizování úředních záležitostí
Pečovatelka na požádání, klienta navštíví za účelem vyzvednutí finančního obnosu a poštovních poukázek (SIPO, různé složenky) a zaplatí požadované částky na poště. Na obecním úřadě zaplatí položky (nájem, obědy,pečovatelskou službu a zařídí různé žádosti (o nový občanský průkaz, ověření podpisu, atd.) Pečovatelka též na požádání klienta pomáhá při vyřizování příspěvku na péči.

 
Pomoc při oblékání a svlékání
Pečovatelka přijde ve sjednaný den a čas, pomůže klientovi s oblékáním nebo svlékáním.Nenutí styl oblékání pouze poradí. Dbá na to, aby se přiměřeně oblékl s přihlédnutím na počasí.

 
Praní prádla
Praní prádla v DPS. Probíhá vždy v pondělí a čtvrtek .V případě potřeby i v jiný den. Pečovatelka přebere a spočítá kusy prádla a zapíše do deníku příjmů a výdajů.S klientem prodiskutuje při jaké teplotě chce prádlo vyprat, přijme od klienta vlastní prací prášek a aviváž. Prané prádlo se nikdy nepere s prádlem jiného klienta. Podle váhy prádla platí klient službu. Vyprané prádlo pečovatelka pověsí v prádelně. Při návratu vypraného prádla se podepíše klient do deníku.

 
Žehlení prádla
Žehlení prádla v DPS probíhá vždy v pondělí a čtvrtek. Klient na požádání si může nechat od pečovatelky vyžehlit prádlo. Podle váhy žehleného prádla platí za službu. Při návratu vyžehleného prádla se klient podepíše do deníku.

 
Kulturní, společenské a aktivizační programy
Klient má možnost se individuálně zúčastnit kulturních, společenských a aktivizačních programů. Tuto službu prodiskutuje s pečovatelkou a domluví se na ceně služby.