Navigace

Obsah

Jako obřadní místnosti schválilo zastupitelstvo městyse Měcholupy  :

1) obřadní síň na Úřadě městyse v Měcholupech čp. 12

   Obřadní síň na Úřadě městyse se nachází v přízemí budovy

   Obřadní místnost  Měcholupy čp.12:

30 míst k sezení

 

cca 20 míst ke stání

2) obřadní síň v budově „Zámku“ v Měcholupech čp. 1

    (Základní logopidická škola)

   Obřadní síň na „Zámku“ se nachází v prvním patře. Přístup po dřevěném schodišti.

   Poplatek za pronájem sálu je v roce :  2.000,-Kč. Poplatek je možno uhradit v účtárně "Zámku"     

   u p. Hanzalové, nebo p. Košťákové. Poplatek je nutno uhradit vždy před konáním svatebního   

   obřadu a to v pracovní dny pondělí až pátek.

  Obřadní místnost „Zámek“:  

60 míst k sezení

 

cca 20 - 30 míst ke stání

3) park za Úřadem městyse v Měcholupech čp. 12

    Park se nachází za budovou Úřadu městyse. V parku je umístěn altán ke svatebním  

    obřadům. (dle fotogalerie matrika)

 

Po dohodě může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě v matričním obvodu  Měcholup nebo mimo stanovenou dobu. Správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovené místnosti je 1.000,- Kč.

 

Kontaktní osoba:

Pavlína Cíglová,matrikářka tel.: 415722536, e-mail:podatelna@mecholupy-sc.cz,

mob. 601388764

Úřad městyse Měcholupy, Měcholupy čp. 12, 439 31 Měcholupy