Navigace

Obsah

Jako obřadní místnosti schválilo zastupitelstvo městyse Měcholupy  :

1) obřadní místnost na Úřadě městyse v Měcholupech a park, Měcholupy čp. 12

   Obřadní místnost na Úřadě městyse se nachází v přízemí budovy

   Park se nachází za budovou Úřadu městyse. V parku je umístěn altán ke svatebním  

   obřadům

   Obřadní místnost  Měcholupy čp.12:

30 míst k sezení

 

cca 20 míst ke stání

2) obřadní místnost v prostorách Logopedické základní školy v Měcholupech a park, v Měcholupech čp. 1 (Zámek)

   Obřadní místnost na se nachází v prvním patře. Přístup po dřevěném schodišti.

   Poplatek za pronájem sálu je v roce 2024 :  2.000,-Kč. Poplatek je možno uhradit v účtárně "Zámku"     

 u p. Hanzalové, nebo p. Košťákové. Poplatek je nutno uhradit vždy před konáním svatebního  obřadu a to v pracovní dny pondělí až pátek.

  Obřadní místnost „Zámek“:  

60 míst k sezení

 

cca 20 - 30 míst ke stání

Po dohodě může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě v matričním obvodu  Měcholup nebo mimo stanovenou dobu. Správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovené místnosti je 3.000,- Kč.

 

Kontaktní osoba:

Pavlína Cíglová,matrikářka tel.: 415722536, e-mail:podatelna@mecholupy-sc.cz,

mob. 601388764

Úřad městyse Měcholupy, Měcholupy čp. 12, 439 31 Měcholupy

Kateřina Reitspiesová, matrikářka tel: 415722536, e-mail: ucetni@mecholupy-sc.cz

mob.: 601390739