Navigace

Obsah

Uzavření manželství

Zastupitelstvo městyse Měcholupy stanovilo pro oddávání každou sobotu od 08,00

do 14,00 hod. s výjimkou sobot připadajících na státní svátek a sobot ve kterých se konají v obci kulturní a sportovní akce pořádané Obcí Měcholupy (cca 2 – 3 soboty v roce).

Jako obřadní místnosti schválilo zastupitelstvo obce :

1) obřadní síň na Úřadě městyse v Měcholupech čp. 12

   Obřadní síň na Úřadě městyse se nachází v přízemí budovy

 

2) obřadní síň v budově „Zámku“ v Měcholupech čp. 1

    (Základní logopidická škola)

   Obřadní síň na „Zámku“ se nachází v prvním patře. Přístup po dřevěném schodišti.

  Poplatek za pronájem sálu je v roce 2017:  1.500,-Kč. Poplatek je možno uhradit v účtárně "Zámku" u p. Heclové, nebo p. Košťákové. Poplatek je nutno uhradit vždy před konáním svatebního obřadu a to v pracovní dny pondělí až pátek.

 

3) park za Úřadem městyse v Měcholupech čp. 12

    Park se nachází za budovou Úřadu městyse. V parku je umístěn altán ke svatebním obřadům. (dle fotogalerie matrika)

 

Po dohodě může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě v matričním obvodu  Měcholup nebo mimo stanovenou dobu. Správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovené místnosti je 1.000,- Kč.

Obřadní místnost na  Měcholupy čp.12: 30 míst k sezení
  cca 20 míst ke stání
Obřadní místnost „Zámek“:   60 míst k sezení
  cca 20 - 30 míst ke stání

Park za OÚ Měcholupy: viz. foto

Kontaktní osoba:

Pavlína Cíglová, matrikářka tel.: 415722536, e-mail:podatelna@mecholupy-sc.cz,

Úřad městyse Měcholupy, Měcholupy čp. 12, 439 31 Měcholupy