Navigace

Obsah

Uzavření manželství

Zastupitelstvo městyse Měcholupy stanovilo pro oddávání v roce 2021 tyto soboty:

od 08,00 do 14,00 hod. :

Usnesení č. U-218/2021

ZM schvaluje termíny pro svatební obřady na rok 2021.

13.03.2021, 27.03.2021

10.04.2021, 24.04.2021

15.05.2021, 29.05.2021

05.06.2021, 12.06.2021

17.07.2021, 31.07.2021

14.08.2021, 28.08.2021

11.09.2021, 25.09.2021

16.10.2021,30.10.2021

13.11.2021, 27.11.2021

11.12.2021.

Jako obřadní místnosti schválilo zastupitelstvo obce :

1) obřadní síň na Úřadě městyse v Měcholupech čp. 12

   Obřadní síň na Úřadě městyse se nachází v přízemí budovy

 

2) obřadní síň v budově „Zámku“ v Měcholupech čp. 1

    (Základní logopidická škola)

   Obřadní síň na „Zámku“ se nachází v prvním patře. Přístup po dřevěném schodišti.

  Poplatek za pronájem sálu je v roce :  1.500,-Kč. Poplatek je možno uhradit v účtárně "Zámku" u p. Hanzalové, nebo p. Košťákové. Poplatek je nutno uhradit vždy před konáním svatebního obřadu a to v pracovní dny pondělí až pátek.

 

3) park za Úřadem městyse v Měcholupech čp. 12

    Park se nachází za budovou Úřadu městyse. V parku je umístěn altán ke svatebním obřadům. (dle fotogalerie matrika)

 

Po dohodě může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě v matričním obvodu  Měcholup nebo mimo stanovenou dobu. Správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovené místnosti je 1.000,- Kč.

Obřadní místnost na  Měcholupy čp.12: 30 míst k sezení
  cca 20 míst ke stání
Obřadní místnost „Zámek“:   60 míst k sezení
  cca 20 - 30 míst ke stání

Park za OÚ Měcholupy: viz. foto

Kontaktní osoba:

Pavlína Cíglová, matrikářka tel.: 415722536, e-mail:podatelna@mecholupy-sc.cz,

Úřad městyse Měcholupy, Měcholupy čp. 12, 439 31 Měcholupy