Navigace

Obsah

CENA ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2024:

POPLATEK ČINÍ : NA OSOBU 1.000,-KČ

                              : VLASTNÍK NEMOVITOSTI 1.000,- ZA NEMOVITOST

SVOZ 1X14DNÍ(každý sudý týden-pondělí)

Poplatník:

  • každá fyzická osoba přihlášena v obci k trvalému pobytu (bez rozdílu věku, včetně dětí)
  • vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům, stavby pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu, a která je umístěna na území obce
  • cizinec s povolením trvalého pobytu v obci

Způsob úhrady:

  • bezhotovostně na číslo účtu: 3527481/0100, variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka, do poznámky bydliště (tzn. číslo popisné a název obce)
  • hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městyse Měcholupy, podatelna

 

splatnost je možná ve dvou splátkách, anebo jednorázově

  1. splátka od 1.1.2024 do 28.2.2024
  2. splátka kdykoliv do 31.8.2024

     jednorázově od 1.1.2024 do 28.2.2024

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství(e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1023_1.pdf&original=OZV%201-2021.pdf)

 

Analýza 1. čtvrtletí 22 - výdaje za odpadové hospodářství (280.94 kB)

MĚSTYS MĚCHOLUPY PO ZVÁŽENÍ VŠECH OKOLNOSTÍ PŘISTOUPIL K ROZHODNUTÍ SNÍŽIT ČETNOST SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. 

OD DUBNA 2022, U NÁDOB UMÍSTĚNÝCH PŘED DOMY, VE VŠECH SPÁDOVÝCH OBCÍCH , BUDE PROVEDEN SVOZ : 1X14DNÍ - VŽDY V PONDĚLÍ (SUDÝ TÝDEN)

Důvodem jsou stále narůstající výdaje za likvidaci odpadů a nutnost třídit komunální odpad. Analýzu vyhodnocení výdajů najdete nad tímto textem a ve vývěskách ve všech spádových obcích.

PRAVIDLA PRO URČOVÁNÍ VELIKOSTI NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD (172.02 kB)