Navigace

Obsah

STANOVENÍ MÍSTA A DOBY PRO PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Úřad městyse Měcholupy, matriční úřad na základě zmocnění s odkazem na § 13a) odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2024 určil místo a dobu pro přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství ve svém správním obvodu.

I.

Stanovené místo: Obřadní síň a park Úřadu městyse Měcholupy, Měcholupy čp. 12, 439 31    Měcholupy u Žatce

Stanovené dny: 20.07.2024 a 23.11.2024 v čase od 14:00 do 15:00hodin

II.

Stanovené místo: Kancelář matriky Úřadu městyse Městyse Měcholupy, Měcholupy čp. 12,    439 31 Měcholupy u Žatce

Stanovené dny: 31.05.2024 a 20.09.2024 v čase od 12:30 do 13:30hodin

 

Po dohodě může matriční úřad povolit na základě žádosti, přijmout prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství  na kterémkoli vhodném místě v matričním obvodu  Měcholup nebo mimo stanovenou dobu. Správní poplatek za vydání povolení  mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovená místnosta je 3.000,- Kč.

 

Kontaktní osoba:

Pavlína Cíglová,matrikářka tel.: 415722536, e-mail:podatelna@mecholupy-sc.cz,

mob. 601388764

Kateřina Reitspiesová, matrikářka tel: 415722536, e-mail: ucetni@mecholupy-sc.cz

mob.: 601390739